Zbraně

Small Guns

Obrázek Název Dosah Účinnost Požad. Síla Munice
Colt 6520 10mm Pistol 15 8 – 12 4 10mm JHP & AP

H&K MP-9 10mm SMG 25 5 – 12 4 10mm JHP & AP

Desert Eagle 25 10 – 16 4 .44 JHP & AP

Winchester Shotgun 14 12 – 22 4 Shotgun Shells

Winchester Combat Shotgun 22 15 – 25 5 Shotgun Shells

Sig-Sauer 14mm Pistol 24 12 – 26 4 14mm

Mauser 9mm Pistol 20 12 – 18 4 9mm

.223 Pistol 30 20 – 30 4 223. FMJ

Colt Hunting Rifle 40 8 – 20 5 223. FMJ

AK-112 Assault Rifle 45 8 – 15 5 5mm

DKS-501 Sniper Rifle 50 14 – 34 5 223. FMJ

Red Ryder BB Gun 22 1 – 3 1 BB’s

Red Ryder LE BB Gun 32 22 – 25 3 BB’s

Energy Weapons

Obrázek Název Dosah Účinnost Požad. Síla Munice
Wattz 3120b Laser Rifle 45 25 – 50 6 Micro Fusion Ceels

Wattz 1600 Laser Pistol 20 15 – 35 4 Small EC

Glock 86 Plasma Pistol 20 15 – 35 4 Small EC

Winchester P94 Plasma Rifle 40 30 – 65 6 Micro Fusion

Turbo Plasma Rifle 45 35 – 70 7 Micro Fusion

H&K L30 Gatling Laser 40 20 – 40 7 Micro Fusion

Alien Blaster 25 25 – 35 5 Small EC

Big Guns

Obrázek Název Dosah Účinnost Požad. Síla Munice
Flame Thrower 5 45 – 90 6 FT Fuel

CZ-53 Minigun 35 7 – 11 7 5mm JHP & AP

Rocket Launcher 40 35 – 100 6 Explosive Rockets

Unarmed

Obrázek Název Dosah Účinnost Požad. Síla Munice
Brass Knuckles 1 2 – (5 + MD) 1 n/a

Power Fist 1 12 – (24 + MD) 1 Small Energy Ceels

Melee Weapons

Obrázek Název Dosah Účinnost Požad. Síla Munice
Knife 1 1 – (6 + MD) 2 n/a

Combat Knife 1 3 – (10 + MD) 2 n/a

Ripper 1 15 – (32 + MD) 4 Small EC

Sledge Hammer 2 4 – (9 + MD) 6 n/a

Super Sledge 2 18 – (36 + MD) 5 n/a

Crowbar 1 3 – (10 + MD) 5 n/a

Club 1 1 – (6 + MD) 3 n/a

Cattle Prod 1 12 – (20 + MD) 4 Small Energy Cells

Spear 2 3 – (10 + MD) 4 n/a

Throwing Weapons

Obrázek Název Dosah Účinnost Požad. Síla
Rock 15 1 – 4 1

Throwing Knife 16 3 – 6 3

Molotov Cocktail 12 8 – 20 3

Grenade (Frag) 15 20 – 35 3

Grenade (Plasma) 15 40 – 90 4

Grenade (Pulse) 15 100 – 150 4