Aktualizace Březen 2002

20.03.2602 - Bude Skynet ve Flashi? - 2. Svìtová Válka v Tacticsu
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Skynet se teï dlouho neaktualizoval a to z dùvodù pøevodu celého projektu do Flash podoby, ta by se zde mìla objevit do konce dubna. Fallout Skynet by se tak mìl stát první stránkou o Falloutu na svìtì zpracovanou ve Flashi.
Na webu madbrahmin.czweb.org se nedávno objevila zpráva o velkolepém projektu zpracovávajícím pøíbìh z 2. Svìtové Války vložené do enginu Fallout Tactics. MadMax