Aktualizace Červenec 2002

06.07.2002 - Aktualizace
autor: Cowdog, zdroj:
-,
na Vaultu

Rád bych se teï všem návštìvníkùm omluvil za dlouhou dobu bez aktualizace, zkoušky, prázdniny atd., na zaèátku srpna by se aktualizace mìla kapánek zlepšit.