Aktualizace Květen 2002

08.05.2002 - Fúze (aneb vznik Vaultu 0)
autor: Cowdog, zdroj:
-,
na Vaultu

Jak už bylo řečeno, Skynet nekoncí, ale teprve začíná, prozatím zustanou stránky na fallout.d2.cz až provedu rádnou asanaci a revitalizaci, uploadnu vzniklého mutantíka na stránky fallout.bonusweb.cz .
Samozrejme uvítám jakoukoli pomoc ze strany návštevníku.

25.05.2002 - Konec Vaultu 13 - Dokončen WW2 - Lepší Časy
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Vault 13, s nejvìtší pravdìpodobností ukonèí již brzy svou èinnost, autoøi jsou znechuceni neustálými problémy se serverem, nevyluèují však možnost, že se opìt vrátí.
Mód pro Fallout Tactics, z prostøedí 2. SV. Války, byl úspìšnì dokonèen.
Jak již jsem øekl, definitivnì konèím s tvorbou stránek o Falloutech, to však neznamená, že konèí i Skynet, pravda je následující:
Vcera mì kontaktoval chlápek co si øíká Cowdog, s tím, že chce pokraèovat s tvorbou stránek, po našem rozhovoru jsem se dozvìdìl, že dìlá na bývalých stránkách Ratman's Tactics, po pár dnech jsem se rozhodl, že je to jediná možnost jak stránky vzkøísit. Já se porouèím pøichází NOVÁ DOBA. Mad Max