Aktualizace Říjen 2002

22.10.2002 - Aktualizace Fallout Mapperu
autor: Cowdog, zdroj: -, na Vaultu

Dims updatoval novou verzi jeho Fallout Mapperu (0.97), pøidána byla práce s inventáøem.

21.10.2002 - Aktualizace Postav F2 - Another War
autor: Cowdog, zdroj: -, na Vaultu

Do postav Falloutu II jsem pøidal umírajícího Hakunina :) Založil jsem sekci Klony falloutu, kde si nyní mùžete pøeèíst "recenzi" na perfektní RPGèko z 2 svìtové války - Another War.

20.10.2002 - Upload Postav F2 a F1 - Dohoda na comunity.wz.cz
autor: Cowdog, zdroj: -, na Vaultu

Po delší dobì se mi podaøilo udìlat nìjaké seznamy, mluvících postav pro oba Fallouty, plus si teï již koneènì mùžete stáhnout originál bible o Falloutu od Chrise Avallona z DAC. Na boardu Vaultu Nula se mi podaøilo dosáhnout dohody s Ratmanem, z Vaultu Šílené Brahmíny o vzájemném klidu zbraní, tak jsem zvìdav jak dlouho to vydrží :)

15.10.2002 - Vyhrajte nìmeckou verzi Fallouta I
autor: Cowdog, zdroj: -, na Vaultu

Glowbewohner rozjel novou nìmeckou stránku o Falloutu a žádá vás, abyste vytvoøili logo pro jeho stránku, ten kdo vytvoøí nejlepší logo vyhrává Fallouta I v nìmèinì. Zajímavvé, že? (NMA)

12.10.2002 - Zprovoznìna stránka http://comunity.wz.cz - Fallout Tactics Expansion Pack
autor: Cowdog, zdroj:
-,
na Vaultu

Na stránce comunity.wz.cz jsem s pomocí pár nadšencù sprovoznil "mega" board kde budou zakládána všechna fóra Vaultu 0. ZeD - tvùrce WW2 módu pro FT se èinil a vytvoøil expansion pack pro multiplayer ve Falloutu Tactics, naleznete zde mimo jiné asi 4 pùvodní zbroje z Falloutu 1 a 2, trubkovou pušku a pár dalších vychytávek jako je bozar ..., dále je zde asi 47 nových entit, ke stažení je zde. (VŠB)