Aktualizace Srpen 2002v$ďľarchivL2cerven02.ht/../index/line.bmp" width="90%" height="5">

17.08.2002 - Zbroje F1
autor: Cowdog, zdroj:
-,
na Vaultu

Uploadnul jsem zbroje F1, tak se raète kochat, ostatní pøijde pozdìji.

04.08.2002 - Zbranì F1 - Mapa a Lokace F2 - Nové sekce
autor: Cowdog, zdroj: -, na Vaultu

Tak máme zde 1. vìtší prázdninovou aktualizaci, která se týká pøedevším drobné grafické úpravy. Do 14 dnù by tu mìlo být koneènì i pár informací o Falloutu 1, jako první pøijdou na øadu zbranì, dále by mìla být zavedena sekce typy a triky a seznam lokací F2 z podrobným popisem.