Cheaty

Cheaty pro Fallout 3

Kdykoli během hry stiskněte klávesu [~] a napište kód. Potvrďte klávesou [Enter] a vraťte se zpět do hry stiskem [~]

Různé

tgm      – zapne/vypne nesmrtelnost
tcl      – umožní procházení stěnou
tmm 1    – zobrazí všechny lokace na mapě (s možností zrychleně cestovat)
tfc      – přepínání kamer
tm       – vyp/zap HUD
TT       – vyp/zap stromy
TG       – vyp/zap trávy
save #   – uloží hru jako #
load #   – načte hru #
QQQ      – rychlé ukončení hry
activate – aktivuje otevřené dveře
Kill     – zabití aktuálního cíle
Killall  – zabije vše v okolí
movetoqt – přesunutí hráče na pozici aktuálního úkolu
GetPos X – zobrazí souřadnice X (stejně lze použít pro Y a Z)
SetPos X – nastaví souřadnice X (stejně lze použít pro Y a Z)
unlock   – odemknutí všech vybraných zámků, terminálů … (v režimu konzole klikněte na oběk který chcete odemknout a poté napište unlock a potvrďte)
PRID #   – vybere objekt # (použijte například PRID hráč)
fov #    – zorné pole pohledu (1 až 180)

Úkoly hráče

modpca (special) #    – připočte # k statistice (modpca luck 3 – štěstí z 5 na 8)
rewardKarma #         – připočte # bodů karmy
getXPfornextlevel     – zobrazí XP pro další level
GetQuestCompleted     – kompletní dokončení aktuálního úkolu
setactorfullname ##   – změní jméno hráče na #. Druhé jméno # je nepovinné
CompleteAllObjectives – dokončí všechny podúkoly v questu
setscale #            – změní velikost vybraného cíle na # (-10 až 10, standart = 1)

Statistiky postavy

player.setlevel #           – změní level
player.setav <special> #    – změní statistiku na # (1-10)
player.setav <SKILL> #      – změní dovednost na # (1-100)
player.additem 0000000F #   – přidá # peněz
player.modav skill #        – změní dovednost na # (např. player.modav agility 10)
player.modav carryweight #  – změní hmotnost na #
player.modav actionpoints # – změní maximum akčních bodů
player.modScale #           – velikost # (1 nebo -1)