Časová osa

1918 Sunset Sarsaparilla jde do výroby.
Ukončení první světové války. (Toto je skutečná událost).
1931 Konstrukce Hoover Dam. (Toto je skutečná událost).
1936 Dokončení výstavby Hoover Dam. (To je skutečná událost).
1942 Je postavena Sierra Army Depot – prozatím jen pro účely hlídání a skladování obranných zásob vojenského arzenálu. Podobně Armádní Sklad Sierra funguje až do roku 1991. Jde o první (a pravděpodobně taky poslední) skutečnou událost Falloutí „mytologie“, od roku 1991 už se veškeré údaje rozcházejí s realitou.
Zdroj: „Sierra Mission Statement holodisk“ v lokaci SAD (Fallout 2)
1943 Zřízení pro Jaderný Vývoj a Výzkum v Los Alamos, taky známé pod krycím názvem „The Reservation“, bylo dokončeno jen rok po SAD. Los Alamos ustupuje vyšším cílům a stává se součástí většího Projektu Manhattan.
Zdroj: „Van Buren Reservation design document“ (Van Buren)
1992 Účel Sierra Army Depot je přehodnocen – od nynějška je komplex zodpovědný za demilitarizaci skladišť od přebytečné munice, která byla pro armádu shledaná jako nevyhovující a zastaralá. Novým úkolem (nyní pod přísným dohledem jakéhosi IOC – Industrial Operations Command) je spolupracovat s Environmental Protection Agency (EPA), která nabízí mnohem čistší, zelenější cestu jak disponovat vojenskou silou. Spolupráce se táhne až někdy do roku 2050.
Zdroj: „Sierra Mission Statement holodisk“ v lokaci SAD (Fallout 2)
Spojené Státy Americké jsou přerozděleny do 13 společenství.
Zdroj: důkazem budiž tento US flag-artwork (Fallout 1)
2039 Prometheus Coal, jedna z divizí Poseidon Energy, otevírá uhelný důl v centrálním Utahu. Spolu s dolem je poblíž otevřena i malá kolonie – Eagle Rock.
Zdroj: „Burham Springs“ design document (Van Buren)
2040 Vězení Tibbets Prison je ve spolupráci se společnostmi Vault-Tec a Poseidon Oil „zabaveno“ US vládou pro potřeby vznikajícího projektu Safehouse. 5. Dubna 2040 je Ministerstvo Armády pevně rozhodnuto rozšířit komplex o nové disciplinární kasárny s o kapacitě 456ti chovanců s celkovým rozpočtem $363 000 000 a cílem finančně pokrýt daný rozpočet až ve fiskálním roce 2041. Výstavba začíná na sklonku roku 2042 a má trvat do konce roku 2045.
Zdroj: „Tibbets Prison“ design document (Van Buren)
Probíhají dohady se společností Vault-Tec ohledně místa a provozních požadavků nového zařízení.
Zdroj: „Tibbets Prison“ design document (Van Buren)
2051 V rámci ochrany svých obchodních zájmů a zásob ropy, začalo USA vyvíjet nátlak na Mexiko. Prohlásilo jeho politickou nestabilitu a znečišťování životního prostředí za hrozbu pro Spojené státy. Na Mexiko byly uplatněny ekonomické sankce, které jej měly destabilizovat. Vojsko USA posléze překročilo jeho hranice, aby zajistilo chod ropných rafinerií a zabezpečilo cestu paliva na sever…na úkor Mexika.
Je vyvinuto high-tech bojová zbroj, vyrobená z pokročilých defenzivních polymerů.
Zdroj: Stolní hra Fallout d20
2052 Televizní dokument o vyschlých ropných vrtech v Texasu odhalil hrozivou skutečnost všem americkým domácnostem a ukázal opravdovou hloubku energetické krize.
2052 Válka o zdroje začíná. Mnoho malých států se ekonomicky hroutí a Evropa – závislá na dovozu paliva ze Středního východu – odpovídá na vzrůstající ceny paliva vojenskou akcí. Dlouhá válka mezi Evropským Společenstvím a zeměmi středního východu začíná.
2052 Spojené národy se začínají hroutit. V sérii ohnivých debat se mnoho států od mírumilovného Společenství odtrhává.
2053 Objevuje se tzv. “Novodobý Mor”. Umírají desetitisíce lidí. Spojené státy zavírají hranice a je vyhlášena historicky první “celonárodní karanténa”. Původ nemoci je neznámý, ale říká se, že jde o geneticky stvořenou zbraň.
2053 Jako vykřičník za tragickýcm rokem, ničí nukleární zbraň teroristů Tel Aviv.
2054 Limitovaná výměna nukleárních zbraní na Středním východě šíří strach po celém světě.
2054 Ve světle Euro-Středovýchodního konfliktu a morové epidemie, začíná USA plánovat projekt “Safehouse”. V rámci projektu, financovaného rizikovými obligacemi, mají vzniknout kryty, také nazývané Vaulty. Ty mají chránit populaci v případě jaderného konfliktu nebo morové epidemie. Výstavba začíná na sklonku roku 2054 a – díky pokrokům ve vývoji konstrukčních technologií – urychleně pokračuje.
2054 ZAX 1.0 – vyvinut Vault-Tecem – je zapojen do sítě. Původně byl zamýšlen jako jeden ze systémů pro řízení Vaultů. Nyní je předán vládě jako pomoc Ministerstvu Energetiky pro sběr a třídění informací o zdrojích.
2055 FSEF (pravé jméno organizace není známo) začíná s vývojem nového viru, který má zničit “Novodobý Mor”. Tímto virem je FEV–1, Forced Evolutionary Virus (Virus Urychlené Evoluce).
2055 ZAX 1.2 je použit jako regulátor prostředí ve FSEF (Glow – Kráter – Starý řád). Nejde o součást Vault-Tec ochranného softwaru, a nemá tedy příkazy ochraňovat lidi po dopadu bomb.
2057 FEV je testován na zvířatech.
2059 Je založena Frontová Linie Anchorage, protože USA stupňuje počet svého vojska na Aljašce, kde chrání ropné zdroje. Frontová Linie Anchorage způsobuje napětí ve vztazích USA a Kanady, jelikož USA se snaží vymoci si povolení chránit svým vojskem aljašské ropné potrubí.
2059 Je stvořena první Umělá Inteligence. Je ovšem omezena limitovanou pamětí. Tento objev ukazuje cestu k vývoji budoucích UI v laboratořích USA.
2060 Doprava na všech světových komunikacích se zastavuje. Palivo je příliš cenné, než aby jím bylo plýtváno na automobily. Jsou vyvíjeny alternativy – elektrické a fůsní automobily, ale továrny jsou schopny vyrábět jen omezená množství vozidel. Tlak na vývoj fůsních technologií se zvyšuje.
2060 Euro-Středovýchodní válka končí – ropné zdroje vyschly a není tedy proč v konfliktu pokračovat. Obě strany se téměř zcela hroutí.
2060 Úvodní testy FEV jsou téměř kompletní. Vyšší primáti přežívají a zdá se, že jejich inteligence se zvýšila.
2062 “Novodobý Mor” se nadále šíří. Vědci v FSEF jsou ohromeni výsledky testů FEV. Virus se šíří krevním řečištěm a zdá se, že napravuje všechny nedostatky, na něž narazí. Také zaplňuje mezery v kódu DNA novými informacemi. Zvířata se stávají chytřejšími, jejich svalová hmota narůstá a stávají se více agresivními.
2063 Konstrukce Vaultů je dokončena. V mnoha městech začínají evakuační cvičení, která ovšem mají neblahý efekt – se vzrůstající frekvencí cvičení se lidé stávají méně obezřetnými a neberou je vážně.
2065 Kvůli enormní spotřebě elektřiny v létě 2065 se jaderný reaktor v New Yorku téměř přehřívá. Kvůli krizové situaci musí být energie distribuována na příděl. Události tohoto roku jsou od té doby nazývány “Horkým létem.”
2065 Vzrůstající nároky na pohyblivost mechanizované kavalerie US vedou v k vývoji “lidského tanku” – v zásadě jde o chodící ozbrojenou jednotku: Power Armor.
2065-2067 Je vyvinuto několik typů Power Armorů. Mnoho z nich se ovšem v poli neosvědčilo. Tyto prototypy dláždily cestu k dalšímu rozvoji na poli vojenské a konstrukční technologie.
2066 Zásoby fosilních paliv na celé Zemi se tenčí. Tato krize postihuje také Čínu, která se při jednání o dodávkách paliva s USA stává velice agresivní. Jelikož USA nebyla ochotná dodávat Číně ropu, rozhovory ztroskotaly.
2066 První hrubý prototyp fúsní baterie (vedlejší produkt vývoje energozbroje) byl ukázán na veřejnosti a působil jako další hřebíček do rakve křehkých Čínsko Amerických vztahů. Začaly být vyráběny součástky potřebné k provozu baterií. Fúsní energie začala být zapojována do infrastruktury USA, ale proces je příliš pomalý. Téměř o 11 let později užívalo fúsní energii jen několi sekcí v rámci USA,
2066 V zimě 2066 začíná invaze Číny na Aljašku. Frontová Linie Anchorage se stává opravdovým bitevním polem.
2066 Jako průvodní znak vzrůstajícího napětí mezi USA a Kanadou se Kanada vzpírá dovolit americkým jednotkám vstoupit na jejich území nebo narušit jejich vzdušný prostor. Napětí vzrůstá, ale Kanada posléze ustupuje a US jednotky přecházejí přes jejich území. Takto je připravena půda pro anexaci Kanady v roce 2076.
2067 První družina Power Armor je rozmístěna po Aljašce. Ačkoli ještě nedosahuje pohyblivosti jejich nástupců, je extrémně účinná v boji proti čínským tankům a infantérii. Její schopnost ovládat těžké zbraně se ukazuje jako klíčová v mnoha lokálních konfliktech. PA prokazuje schopnost zničit celá města, aniž by byl ohrožen jeho nositel. Čína se pokouší vytvořit vlastní verzi, je ale ve vývoji mnoho let pozadu.
2069 Kanada začíná pociťovat tlak ze strany US vojsk, když ta čerpají z jejich zdrojů pro válečné účely. Mnoho lesů je vykáceno a i ostatní zdroje jsou téměř vyčerpány. Někteří Američané mluví o Kanadě jako o malé Americe a protesty Kanady zůstávají nevyslyšeny.
2070 Jsou vyrobeny první automobily firmy Chryslus motors na fůsní pohon. Jsou neúměrně velké/americké a velmi drahé, ale přesto jsou vyprodány během několika dní. Mnoho továren Chryslusu je totiž už dlouho přetvořeno na vojenská zařízení.
2071 Jakmile je zjištěno, že FEV může sloužit vojenským účelům, výzkumná stanice je z Glowu přesunuta do vojenské báze v jihovýchodní Californii (Vojenská báze z F1, také známá jako Báze Omega). Výzkum v FSEF je pozastaven kvůli stavu pokusných subjektů: zvířata rychle degenerují, hloupnou, ale jejich svalová hmota zůstává nadprůměrná.
2072 Několik pokusných zvířat v Glow znenadání zaútočilo ve smečce a zabilo čtyři vědce. Zvířata byla zabita ochrankou a zbytek pokusných subjektů byl rozdělen, utlumen drogami a pečlivě sledován.
2072 Zvýšené požadavky USA, vyčerpávající Kanadské zdroje, vedly k protestům a výtržnostem v mnoha kanadských městech. Pokus o sabotáž Aljašského ropovodu bylo všechno, co vojsko USA potřebovala jako záminku k obsazení a anexaci Kanady…která už v podstatě začala roku 2067.
2074 V rozporu s tvrzením, že se jen pokoušejí vyhnat z Aljašky čínské komouše, jsou do Číny přesunuty jednotky Energotěžkooděnců, infantérie a mechanizovaná divize. Ale jejich postup je pomalý a jen dále vyčerpává americké zdroje.
2075 Výzkumy FEV v FSEF mají zjistit, jak to, že laboratorní zvířata přežila, zatímco mnozí lidé nikoli. Vědci se pokoušejí virus dále upravovat.
2075 V malých karanténních městech severní Ameriky začínají pokusy s FEV-1. Ranné výsledky se zdají příznivé, ale během dvou následujících měsíců se testované subjekty stávají oběťmi deformit a šílenství.
2075 Experimenty s FEV pokračují ve West-Teku se sérií viru 10-011. Experimenty na hlístech probíhají úspěšně – hlísti rostou a projevuje se u nich zvýšená odolnost vůči virům. Pokusy s hmyzem již tak úspěšné nejsou a jsou proto majorem Barnettem odloženy.
2075 Experimenty s FEV pokračují ve West-Teku se sérií viru 10-011, tentokrát na bílých myškách – hlodavci vykazují zvýšený růst, větší hustotu svalových vláken a inteligenci.
2076 Anexace Kanady je dokončena. Kanadští vzbouřenci jsou stříleni na potkání a aljašský ropovod je střežen vojskem. Do USA se ale dostávají dokumenty o páchaných zvěrstvech a způsobují neklid a protestní akce.
2076 Do viru série 11-101 jsou implementovány některé nové genové sekvence a jsou jím ve West-Teku naočkováni psi. Byl pozorován nárůst svalové hmoty, inteligence zůstala nezměněna.
2076 Jakmile byly na testovaných psech provedeny veškeré sekundární testy, byla zvířata utracena…z bezpečné vzdálenosti.
2076 Je vyvinut prototyp Energozbroje, který lze nalézt ve F1. Toto je vrchol předválečné energo-technologie. Mnoho těchto obleků je posláno do Číny, kde pomáhají porážet čínské síly. Čínské zdroje jsou na hranici vyčerpání a zásobování z okupovaných zemí se hroutí.
2076 FEV výzkum prosakuje na veřejnost a dále vyhrocuje situaci. Mnoho zemí stahuje svou podporu USA. Všechna dokumentace je zničena a výzkum se opět stahuje do utajení.
2076 V městech po celém USA začínají nepokoje kvůli nedostatku potravin a energie. Vojenské jednotky jsou rozmístěny po celých Spojených státech, aby zabránily nepokojům a vystavělo se mnoho provizorních věznci. Je vyhlášen stav ohrožení a brzy na to i stané právo.
2077 Aljaška je znovu dobyta a Frontová Linie Anchorage je opět v rukou američanů.
2077 Jednotky Enerotěžkooděnců jsou poprvé použity v rámci USA – pro potlačení demonstarcí a udržení karanténních oblastí. Jednotky z Číny a Frontové Linie Anchorage jsou nasazeny proti svým spoluobčanům. Nepokoje kvůli nedostatku jídla se stupňují a je zabito mnoho civilistů. Několik vojáků v Kanadě a USA dezertuje, ale jsou chyceni posláni do vojenského vězení.
2077 Výzkum FEV se blíží dokončení. “Nový mor” způsobuje nepokoje po celém světě a USA je obviněno, že je za něj zodpovědné. FEV jen podporuje celkovou hysterii.
2077 Prezident je připraven na nukleární válku ze strany Číny, stahuje se s Enklávou do odlehlých oblastí světa a plánuje další postup války.
2077 Bomby jsou odpáleny. Kdo tehdy začal se neví… možná Čína, možná Amerika. Poplašné sirény shánějí lidi do Vaultů, ale do krytu se uchyluje jen nemnoho lidí – mají to za falešný poplach. Vaulty jsou uzavřeny.
Velká Válka
2077 Vault 12 (Nekropolis) se nikdy neuzavřel. Jakmile se rozkřiklo, že ostatní kryty už byly zavřeny, lidé v Bakersfieldu se do Vaultu pokusili proniknout násilím.
2077 Výzkumné středisko FSEF (Glow) bylo zasaženo jadernou hlavicí. Nádrže s FEV jsou rozbity a virus se dostává do atmosféry. Tam – zmutovaný zářením – začíná napadat lidi a ostatní obyvatele pustiny.
2078-2088 Vojenská báze (Omega) přežila. Vojáci a vědci zůstali nedotčeni virem i radiací.
2080 Lze pozorovat první mutace způsobené virem. U zvířat i lidí dochází ke změnám. Přeživší si navždy ponesou stopy mutací. Nové druhy vznikají téměř přes noc.
2082 Vědci v Bázi Omega začínají s novým výzkumem. Cílem je vytvořit dokonalého tvora. Vzniká FEV-2. Vědci jsou velice tajnůstkářští a izolují se od vojáků.
2083 Přeživšími z V12 – nyní ghouly – je založeno Nekropolis.
2084 Set přebírá vládu nad Nekropolis. Původní Správce je odvezen na sever a už o něm nikdy nikdo neslyšel.
2088 Jakmile vojáci v Bázi Omega zjistili, že vědci provádějí testy na jejich kolezích, vzbouřili se. Pod vedením gen.Rogera Maxsona byli vědci pozabíjeni, ale v rozhodujícím boji je poškozena jedna nádrž v FEV. Ze strachu před nákazou vojáci uzavřeli základnu a odešli do pustiny. Zásoby a schémata si vzali sebou. Tato událost byla později známa jako “Exodus” a přeživší vojáci založili Bratrstvo Oceli.
2089 Bratrstvo Oceli zakládá uprostřed pustiny malý bunkr (velitelství ve F1). Původně nešlo o moc víc než o jednoduchý úkryt. BOS začalo stavbu rozšiřovat a opevňovat, aby posléze vznikla pevnost schopná odolat útokům nájezdníků.
2090 Vault 29 se otvírá. Harrold (zatím obyčejný člověk) vyráží zkusit štěstí jako obchodník putující po okolních přežívajících komunitách.
2091 Vault 8 se otvírá a jeho obyvatelé používají GECK ke stvoření plodné půdy ke stavbě svého města. Tak vzniklo Vault City.
2092 Vault Los Angeles se otevírá – vzniká Boneyard (Pohřebiště), které láká další přeživší.
2092 Dr. Richard Moreau je vypovězen z Vaultu za vraždu. Okolnosti zločinu jsou neznámé. Doktor si mění jméno na Grey a vyráží na jih.
2093 Mužem jménem Angus je založen Hub. Vznikl z jednoduchého tábora poblíž špinavé oázy v poušti, kde probíhají obchody s místními usedlíky.
2099 Je zrozen John Maxson – budoucí Hlavní Starší Bratrstva Oceli.
2102 Expedice R. Greye (spolu s Haroldem) nachází Vojenskou bázi (Omega) a je rozprášena tamními mutanty. Grey je ramenem jeřábu svržen do nádrže s FEV, Harold je zbit do bezvědomí a později se probouzí v pustině.
2102 R. Grey – nyní hrůzně zmutovaný virem – se vyškrábe z nádrže a začíná plánovat Jednotu a vůdcovskou rasu- dává si jméno Master.
2120 Master začíná experimentovat s FEV-2. V průběhu následujících několika let vzniká mnoho podivných stvůr, ale Supermutanti spatří světlo světa až roku 2137.
2120 Angus vládne vzkvétajícímu Hubu a prohlašuje se za guvernéra.
2125 Angus je zavražděn. Hub pohlcuje chaos.
2126 Spolek kupců obsadil vodní věž v Hubu. Požaduje za vodu poplatky – tak začíná Velká Válka Obchodníků.
2126-2128 Zuří Velká Válka Obchodníků. Obchodníci s vodou opevňují město, ale jsou přečísleni útočníky. Muž jménem Greene, policejní důstojník, uzavírá mír. Je založena Centrální Rada.
2130 Nastává Velká Zima.
2134 Jedna z frakcí Bratrstva Oceli získává vliv a vyvíjí nátlak na Stařešiny, aby zrušili jejich izolaci od světa. Frakce se oddělila, vzala si sebou něco z technologií a zbraní…a klíče k Vojenské/Omega Bázi.
2135 Roger Maxson umírá na rakovinu. John Maxson přebírá jeho úlohu “Generála” (Staršiny) v Bratrstvu.
2135 Výzkum FEV-2 je dokončen. Master získává pokusné subjekty, dobrovolníky i neochotnější, z dostupných lidí, hlavně karavan. Již v průběhu jednoho roku se z kádě vynoří první Supermutant. Mnoho let je mizení karavan v této oblasti házeno na jakási “monstra”. I poté, co začnou mizet karavany z Hubu, jsou viněni Párači.
2137 Master začíná masovou produkci Supermutantů. Jen jeden z 5-6 pokusů je úspěšný, a i z těchto úspěchů je sotva polovina schopná zapojit se do jeho armády, nyní nazývané Jednota.
2140 Decker zakládá v Hubu zárodky podsvětí a začíná tahat za nitky.
2141 Je otevřen Vault 15.
2141 Je zrozen Vault Dweller (toto datum se liší v závislosti na vašem věku ve F1).
2141 Ubývá potravin a v regionu se formují tlupy Nájezdníků. Khanové a Zmije terorizují místní obyvatelstvo.
2142 Založeno Shady Sands – postavena hradba proti Nájezdníkům.
2145 Loztomilá malá Tandi spatří světlo světa. Zatím si není vědoma toho, že v době F2 z ní bude stará rašple, na kterou se nedá koukat.
2150 V této době Zmije dorostly do své historicky největší velikosti – především díky zotročování lidí a přepadávání Hubských karavan – a začali budovat tábořiště na neúrodné zemi severně od Hubu (a jižně od Lost Hills). Poháněni silnou náboženskou zuřivostí a potřebou živit stále stoupající počty válečníků a stoupenců jsou tyto nájezdy čím dál frekventovanější, což postupně přitáhlo zájem Bratrstva Oceli.
2150 Minishen, prapůvodní vůdce of the mývaloidní rasy S’Lanter, umírá.
Zdroj: „The Burrows“ design document (Fallout 1)
2151 Bratrstvo vyšle skupinku, která má zjistit, co se stalo s odpadlíky. Nachází ale jen ruiny v pustině. Žádné přeživší.
2152 Jak se šíří Masterův vliv, naráží na kult uctívačů soudného dne. Místo aby je nechal zmutovat, využívá je jako zvědy. Jejich vůdcem je Morpheus. Jeho kult vytváří jádro Dětí Katedrály.
2155 Bratrstvo vysílá několik oddílů, aby stopovalo klan Zmijí. Podle všeho se má jednat o tréninkovou misi, jejíž velení bylo svěřeno otci Johna Maxona. Bratrstvo je totiž přesvědčeno, že malá skupina vojáků v Energozbrojích si dokáže bez problémů poradit s jakkoliv početnou skupinou nájezdníků. V hledání byl nakonec úspěšný oddíl vedený samotným Maxsonem, který ovšem hrubě podcenil bojovnost a zuřivost Zmijí. Maxson, bojující v této potyčce zcela bez helmy, byl zasažen jedovatým šípem a cestou domů byl jeho osud zpečetěn. Zemřel v urputných bolestech během několika málo hodin. John Maxson tak nastupuje na místo staršího a krátce poté se Rhombus stává vůdcem Paladinů.
2155 Nový velitel paladinů neponechal nic náhodě a proti Zmijím zakročil s mnohem větší vervou. Během necelého měsíce byly prakticky všichni členové Zmijí pobiti a těch několik málo přeživších zdrhlo přes hory daleko na severovýchod.
Pozn.: Dle původní Bible Chrise Avellona se pak po zmijích slehla zem úplně. Zde je tato možnost přidána kvůli několika dialogům z F1, kde jsou zmije občas zmiňovány (Aradesh, Ian, Killian), takže kolem roku 2161 se ještě někde pár přeživších nejspíše nachází.
2155-2156 Poté, co zajal karavanu lidí z vaultu, zjistil Master lokaci vaultu v Pohřebišti – budoucího sídla Katedrály. Podrobil si jeho osazenstvo, začal odtamtud provádět své operace a lidští kultisté začali užívat Katedrálu jako své hlavní sídlo. Ze svého nového doupěte začíná vysílat hlídky, aby mu našli další vaulty.
2156 Master si uvědomuje výhodu používání mírumilovného kultu Dětí Katedrály a užívá je jako zvědy v širokém okolí. Misije DK se šíří pustinou a slouží jemu a Morpheovi jako oči a uši.
2157 Master zjišťuje lokaci Vaultu v Bakersfieldu (V12) a vysílá jednotku Super mutantů, aby jej zabrala. Mnoho ghoulů umírá. Set nakonec mutantům vysvětlí, že oni jsou původními obyvateli Vaultu. Supermutanti jsou rozzuření tím, že nenalezli vault neporušený a ustavují zde malou hlídku, která má dohlížet na to, aby Set a jeho ghoulové spolupracovali v budoucí válce.
2161 Vault Dweller je vykopnut z Vaultu 13, aby našel náhradní vodní chip.
Začátek Falloutu 1
2161 Vault Dweller objevuje Shady Sands a potkává Tandi.
2162 Vault Dweller ničí Vojenskou Bázi.
2162 Vault Dweller nakopává prdel Masterovi.
2162 Vault Dweller se vrací do svého rodiště, odkud je vzápětí vypovězen Správcem. Několik obyvatel Vaultu se jej nedlouho na to vydává hledat.
Konec Falloutu 1
2165 Vault Dweller si svléká svůj vault-oblek, aby jej na sebe už nikdy nevzal.
2165 Vault Dweller zakládá vesničku Arroyo.
2167 Stavba Arroya je dokončena.
2185 V pravé poledne se mnoho mil jihozápadně od Broken Hills setkávají Marcus a Paladin Bratrstva Jacob. Bojují spolu mnoho dní. Nakonec to – neschopni získat nad sebou vzájemně převahu – vzdali. Začali cestovat spolu a nikdy se nepřestali hádat o doktríně Mastera a Bratrstva Oceli.
2185 Marcus a Jacob, spolu se skupinou ghoulů, lidí a super mutantů, zakládají komunitu Broken Hills.
2186 Jacob se loučí s Marcusem a navždy mizí v pustině.
2186 Je založena New Califoria Republic. Její vlády se ujímá ústřední rada.
2188 Vault Dwellerovi se narodí dcera (Starší z Falloutu 2).
2195 Hlídka Enklávy nalézá ruiny Vojenské Báze.
2195 Vědci Enklávy prohledávají zbytky Báze, zatímco přepadové jednotky (včetně 25-letého Frankie Horrigana) pátrají v poušti po možnýcjh otrocích, kteří by jim posloužili při ražení cesty k zavaleným kádím s FEV.
2195 Stavební jednotky Enklávy a super mutantí otroci začínají s odklízením rumiště. Nalézají FEV a začínají mutovat. Frankie přichází také do styku s virem a je odeslán do laboratoří Enklávy na pozorování.
2195 Enkláva získala potřebná data o FEV a po dalších incidentech s mutacemi, kdy vznikají super mutanti druhé generace, opouštějí Bázi. Super mutantí otroci jsou ponecháni v Bázi – vzniká nová komunita pod vedením Melchiora.
2195 – 2220 Horrigan, nakažený FEV, postupně mutuje. Získává sílu super mutanta, stejně jako jeho pomalou, jednostranně zaměřenou mysl. Je udržován pod sedativy, operován a studován po mnoho mnoho let. Získává vědomí jen na krátké okamžiky – po dokončení krveprolití je vždy okamžitě uspán.
2196 Tandi je radou NCR zvolena jednohlasně prezidentkou. Podle očekávání odvádí skvělou práci.
2198 Enkláva pracuje na mnoha projektech, včetně variant energozbroje. Nevede se ji ovšem původní zbroj nějak vylepšit. Některé typy jsou naopak horší.
2208 Vault Dweller mizí z Arroya a je prohlášen za mrtvého. Zanechává po sobě jen vault-oblek složený na posteli. Někteří tvrdili, že si jej odnesli duchové nebes, jiní, že prostě pociťoval, že je čas jít dál.
2208 Měsíční cyklus truchlení za mrtvého vypršel a život v Arroyu se vrací do normálu.
2208 Trénink Vault Dwellerovy dcery na post Starší začíná. Podstupuje náročný fyzický výcvik, učí se mnoha vědám, matematice a samozřejmě zacházení se zbraněmi.
2210 Vault Dwellerova dcera podstupuje mystickou zkoušku – hlavními složkami testu je několik nádob s halucinogenními rostlinami z Hakuninovy zahrádky. Ke složení testu v Chrámu Zkoušek využívá svůj šarm. Nato zkoušku tvrdě zkritizuje a ta tak prochází vícero změnami.
2210 Dcera Vault Dwellera se ujímá postu Starší. Vládne pevnou rukou a její moudrost je všemi uznávána.
2215 Kongresman Richardson získává moc v rámci Enklávy, podporován tlakem ze strany svého otce – prezidenta Richardsona.
2215 Na základě prezidentova rozkazu začínají vědci Enklávy pracovat na novém typu energozbroje. Vyrobeno a testováno je mnoho prototypů.
2220 Kongresman Richardson je, díky protekci papínka, zvolen prezidentem na první z pěti období.
2220 Vědci Enklávy vyrobili spolehlivou verzi energozbroje druhé řady. Výsledky pokusů (a nehod…a explozí…a úmrtí) jsou v zájmu zachování morálky utajeny.
2221 Na Franku Horriganovi už pomalu není co testovat. Je navržen pro polní operace v rámci zákroků proti místní populaci.
2221 Je zrozen Vyvolený. Jeho otec není v kronikách divochů uveden. Důvod není znám, ale snad to Starší prostě uvádělo do rozpaků.
2231 Frank Horrigan je připraven na svou novou roli. Je vyrobena nová verze energozbroje, která by vyhovovala jeho velikosti a Frank je zavařen uvnitř. Po několika děsivě úspěšných polních testech, se Frankie stává řešením Enklávy pro nejeden ožehavý problém.
2235 Enklává provádí pokusy s Párači, ve snaze vyvinout bojovou jednotku pro nepřátelské prostředí. Mnoho experimentů je testováno proti Frankovi.
2235 Ačkoli v té době bylo v Gecku už několik ghoulů, teď se jich tam stěhuje větší množství. Přinášejí všemožně posbíranou starou technologii a know-how a jaderná elektrárna v Gecku je ještě toho roku uvedena do provozu. Vault City pozoruje nového souseda se vzrůstajícími obavami.
2238 Do Gecka přichází Harold a všemožně se snaží pomoci s chodem elektrárny.
2241 V oblasti severní Kalifornie nastává nejhorší sucho posledních let. Poškozeny jsou chovy brahmín i úroda v Arroyu a Modocu.
2241 Zásluhou rodiny Mordinů se do Reddingu dostávají první vzorky Jetu.
2241 Vault City odmítá nabídku spojenectví s rodinou Bishopů i NCR.
2241 Začínají útoky Nájezdníků na karavany do Vault City.
Bucoucí Vyvolený (úspěšně) podstupuje v Chrámu Zkoušek mystický test.
Zdroj: události v Arroyu (Fallout 2)
ZAČÁTEK FALLOUTU 2
Vyvolený navždy opouští Arroyo a vydává se hledat GECK.
Zdroj: události v Arroyu (Fallout 2)
Vyvolený v pustině poprvé náhodně potkává Franka Horrigana v doprovodu dvou Enklávských vojáků při likvidaci neznámých farmářů, kteří se jim zdráhají něco vyklopit. Frankie si Vyvoleného všimne a ukazuje mu, aby urychleně vypadnul, protože to není jeho věc. Vyvolený se otočí a odchází pryč.
Zdroj: jedna z cut-scén (Fallout 2)
Hakukin se poprvé – a ne naposled – zjevuje ve Vyvoleného snu. Nebo to snad hrdina přehnal s drogama… kdoví. Když se tato událost přihodí asi potřetí, začíná ji Vyvolený pomalu ignorovat.
Zdroj: jedna z animovaných sekvencí (Fallout 2)
Enkláva aktivuje vysláním kódu centrální počítač Vaultu 13 a oznamuje tak, že je čas jej opustit. Martin Frobisher shromažďuje obyvatele vaultu ke shlédnutí informačního snímku.
Zdroj: nepřesný (Fallout 2)
O den později je Vault otevřen, jen proto aby byli jeho obyvatelé přivítáni dvěma útočnými jednotkami Enklávy. Jednotky zabily tři občany, kteří se vzpírali zadržení a unesli zbytek obyvatel na Ropnou Plošinu.
Zdroj: jedna z animaček (Fallout 2)
Enklávští ošetřovatelé zvěře vypustili do Vaultu 13 inteligentní Deathlclawy (Párače), aby zabil kohokoli, kdo by mohl zjistit jejich přítomnost. Zbytek Páračů má hlídkovat v pustině kolem Vaultu.
Zdroj: inteligentní Párač Gruthar (Fallout 2)
Arroyo je nalezeno a napadeno Enklávskou družinou, odvleknuvší zotročené vesničany na Ropnou Plošinu.
Zdroj: umírající Hakunin, Starší uvězněná v jednom z pater Plošiny (Fallout 2)
Vyvolený se pomocí tankeru dostává do Enklávy, ničí Ropnou Plošinu Poseidon a zabíjí prezidenta Spojených Států, čímž jednou provždy ukončuje plány Enklávy na vládu nad světem.
Zdroj: finále Falloutu 2 (Fallout 2)
KONEC FALLOUTU 2
Inspirován příkladem Vyvoleného, vydal se Marcus přes Velké pohoří na východ, aby tam pátral po dalších uprchlících z Vůdcovy armády. Už o něm nikdy nikdo neslyšel.
Zdroj: outro Falloutu 2 – osud Marcuse (Fallout 2)
Někdy po zničení Enklávy začal ghoul Harold zase brázdit pustinou. Čas od času o něm někde zaslechneš. Jak se zdá, strom na jeho hlavě ještě víc vyrostl, a pokud se dá věřit pověstem, začal dokonce plodit ovoce. Semena toho stromu jsou prý neuvěřitelně odolná a hodně z nich údajně dokázalo zapustit kořeny i v naprosto neúrodných oblastech Pustiny.
Zdroj: outro Falloutu 2 – osud Harolda (Fallout 2)
Po zničení „Enklávy“ se lidé z Arroya a Vaultu 13 spojili a za pomoci GECKu vytvořili novou komunitu. Protože se obyvatelé Vaultu 13 nalézali stovky mil od svého Vaultu, rozhodli se připojit k vesničanům a společně vybudovat nový domov. Jejich technické znalosti spolu se schopnostmi vesničanů přežít v divočině jim pomohly vytvořit rostoucí a prosperující osadu. Tyto dvě tak rozdílné generace se spojily v jednu. Jejich zachránce, Vyvolený, se stal Starším a po mnoho následujících let osadu úspěšně a moudře vedl.
Zdroj: outro Falloutu 2 – osud Arroya (Fallout 2)
2243 Myron zemřel v následujícím roce po porážce Enklávy – na jeho oblíbené barové stoličce v Denu ho zezadu probodl požívač Jetu. Jeho vynález Jetu rychle upadl v zapomnění a dnes už si na jeho jméno nikdo nevzpomíná.
Zdroj: outro Falloutu 2 (Fallout 2)
2243 Wrightovic rodina se obrací od kriminální činnosti k zákonným kšeftům. V Renu se zakládá několik škol a kostelů. Ve městě zavládl zákon a pořádek, který dokázal už v zárodku potlačit většinu kriminálních aktivit.
Zdroj: outro New Rena (resp. jeden z možných konců) (Fallout 2)
2244 Do oblasti předválečného Utahu migruje spousta uprchlíků, roznášejících příběhy o válce na jihu.
Zdroj: „Jericho“ design document (Van Buren)
2245 NCR zastavuje produkci po železnicích na středozápadě. Poptávka po uhlí klesá a formuje se prašný gang.
Zdroj: „Burham Springs“ design document (Van Buren)
2246 Několik nespokojených a zoufalých uprchlíků útočí na hradby kolonie Nový Kanán a likviduje Kanánskou milici v domění, že je zachrání Mormonské zásoby vody a potravin. Většina Mormonů je zabita, zlomky přeživších se rozutíkaly různě do pustiny.
Zdroj: „Jericho“ design document (Van Buren)
2247 Z trosek a popela Nového Kanánu povstává nové městečko, symbolicky nazvané Jericho. Komunita je pod vedením ex-Kanánského šerifa Mika O’Connora poskládána kolem vodní elektrárny. Stará elektrárna je brzy znovunahozena a kolonie se tak stává významným exportérem pitné vody do velké části pustiny.
Zdroj: „Jericho“ design document (Van Buren)
2247 Pátá strojařská divize NCR odpaluje důl v Burham Springs do povětří a způsobuje tak obrovské a rozsáhlé požáry, dokonce i v dobře ukrytých uhelných žilách ve skále. Plno lidí umírá, někteří se stávají gehennami. NCR opouští Burham Springs…
Zdroj: „Burham Springs“ design document (Van Buren)
2248 Dvanáct odvážlivců, včetně Phila, Sparkyho a Franka LaFrancoise, pronikají do Burhamských dolů a začínají se záchranářskými pracemi. Dva roky nato všichni – až na výše zmíněné tři panáčky – umírají.
Zdroj: „Burham Springs“ design document (Van Buren)
2249 Je uzavřena výhodná otrokářská smlouva mezi Cézarovou Legií a kmenem Blackfoot.
Zdroj: „Reservation“ design document (Van Buren)
2249 Porterova banda, neboli taky „Šťára číslo 370“, se pokusila vyloupit skladiště a banku Republiky, aby Předseda Porter mohl zaplatit žold. Byli odhaleni, chyceni, ale na útěku vyhodili do vzduchu místní Vault a tím kompleteně zničili jakoukoliv možnost vyřešit někdy v budoucnu oblastní problémy s placením (přesné okolnosti zločinu nejsou známy, Porterova banda peníze nekradla, ale přesto zmizely). Porter samotný byl udán, chycen a prodán Spineless Stan Lowerem (jedním z Porterovy 370té skupiny), kteří se nájezdu báli zůčastnit, protože by mohli být zabiti). Porter se stále cítí vinným za kolaps východní části NCR, protože některé jeho činy pokazily možnost ekonomické stabilizace. Nakonec byl uvězněn v Black Canyonu.
Zdroj: „Denver“ design document (Van Buren)
2250 Domorodci z kmene Blackfoot se dvakrát po sobě pokoušejí vyhnat Phila, Franka a Sparkyho z Burham Springs. V době mezi vpády se o totéž pokoušejí taky Zmije. Obě skupiny selhaly.
Zdroj: „Burham Springs“ design document (Van Buren)
2251 Přichází na svět Belle, první doložené dítě dvou ghoulů s překvapivě lidskými rysy.
Zdroj: „Reservation“ design document (Van Buren)
2252 Porterův gang se dostává až do Denveru. Při této příležitosti se rozhodují oprášit tolik starých zásob, kolik bude jen možné. Rozbíjejí v Denveru tábor a zároveň zakládají malou zapadlou železniční zastávku a dláždí si cestičku pro částečnou okupaci NCR.
Zdroj: „Denver“ design document (Van Buren)
2252 Psi obsazují jeden z mnoha starých Denverských mrakodrapů.
Zdroj: „Denver“ design document (Van Buren)
2252 Jeremiah Rigdon měl nějakou vidinu, ve které ho Bůh posílá vyšplouchnout současné obyvatele města Jericho z povrchu zemského tak, aby se Mormoni mohli dostat zpátky k normálnímu životu. Dochází k jejich velkému znovuseskupení a „Boží Ruce“ začínají napadat zdejší vodní karavany, čímž kolonii, připravující si na svůj den zůčtování, citelně oslabují.
Zdroj: „Jericho“ design document (Van Buren)
2253 Vězeň (= hráč) se probouzí v Tibbetské Věznici aka The Big Empty.
PLÁNOVANÝ ZAČÁTEK VAN BURENU
Zdroj: „Tibbets Prison“ design document (Van Buren)
2254 Na trase mezi zbytky Boulderu a Denveru se začínají záhadně objevovat světlélkující ghoulové.
Zdroj: „Denver“ design document (Van Buren)
2254 Fallout 2 je naprogramovaný tak, aby striktně skončil nejpozději po (herních) 13 letech. Takže si s tím GECKem přeci jen trochu pohněte.
Zdroj: BIS programátoři (Fallout 2)
2256 Dítě Vyvoleného a jedné z Bishopek získalo ve svých pouhých třinácti letech kontrolu nad rodinou a přivedlo je ke konečnému vítěztví nad zbývajícími rodinami.
Zdroj: Zmínka v outru Falloutu 2 (Fallout 2)
2296 Začátek Fallout seriálu
2316 Lídr Bishopovy rodiny v New Reno a syn Vyvoleného potichu umírá ve spánku, nevědíc nic o svém skutečném otci.
Zdroj: Zmínka v outru Falloutu 2 (Fallout 2)
2377 Odhadovaný rok, v němž budou Spojené státy opět obyvatelné. (dle Vault 101 PA systému – Fallout 4)