Hodnosti

Initiate


Senior Initiate


Squire


Senior Squire


Junior Knight


Knight


Senior Knight


Knight Commander


Junior Paladin


Paladin


Paladin Commander


Paladin Lord


General


Středozápadní větev má systém hodností, který se liší od původních řad Bratrstva. Na středozápadě se písaři berou jako vědci i inženýři a zastávaljí tak dohromady západní písaře a rytíře. Středozápadní rytíři jsou jen vojenští hodnostáři níže v hierarchii než paladinové a nemají povoleno používat brnění.

Paladinové jsou donucovací a zpravodajské služby bratrstva. „Generál“ vychází ze skutečné hodnosti generálů a „velící důstojník“ je vojenský vůdce středozápadního bratrstva oceli a také jediný, který má vyšší postavení než generálové a jediný, kdo může vyjadřovat svůj názor na politiku starších. Také úkoly na velícího důstojníka provádí vždy rada starších a jen generál se může stát velícím důstojníkem. Jako všichny odnože bratrstva oceli jsou středozápadní starší vůdci a nositelé všech rozhodnutí. S přibývající hodností přibívá i počet vybavení u Quortmastera a rekruti s vyššími hodnostmi.